อัลบั้มภาพ : 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา อถล. และประชาชนตำบลแหลมทอง ดำเนินกิจกรร