อัลบั้มภาพ : โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแคพซีล หมู่ที่ 3