โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ชนิดแคพซีล  หมู่ที่  3
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแคพซีล หมู่ที่ 3
วันที 18 กรกฎาคม 2561  เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง
วันที 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง