15 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู
15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ชนิดแคพซีล  หมู่ที่  3
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแคพซีล หมู่ที่ 3