อัลบั้มภาพ "15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา อถล. และประชาชนตำบลแหลมทอง ดำเนินกิจกรร"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > 15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา อถล. และประชาชนตำบลแหลมทอง ดำเนินกิจกรร ( ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 )
 
15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา อถล. และประชาชนตำบลแหลมทอง ดำเนินกิจกรรมแหลมทองเมืองสะอาด ทำความสะอาดสองข้างทางถนนหมายเลข 24 ในเขตตำบลแหลมทอง